PRIVACYVERKLARING
Laatst bijgewerkt op 10 februari 2020.

Voor een goede werking verzamelt Boekhandel Malpertuis bepaalde persoonsgegevens. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt in deze verklaring o.a. uitgelegd wat de wettelijke basis hiervoor is, welke gegevens dit zijn en waarvoor deze verzameld worden. Ook wordt uitgelegd wat uw rechten zijn

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Boekhandel Malpertuis verwerkt persoonsgegeven op grond van punt a en b van artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Dit houdt in dat wij uw gegevens hebben verwerkt omdat u ze ons verstrekt heeft bij een verkoop of bestelling en/of om u promoties te mogen toesturen.

Welke gegevens we verzamelen

Via de webshop:
Persoonlijke contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
Inloggegevens, indien u een account aanmaakt om een bestelling te plaatsen (gebruikersnaam en wachtwoord)

Via de winkels:

Persoonlijke contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)

Waarvoor wij uw gegevens verzamelen en hoe deze gebruikt worden

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u deze verstrekt heeft. Dit kan een of meerdere van onderstaande doeleinden zijn:

Bestellingen: om uw bestelling correct te verwerken en u te informeren over de status van uw bestelling;

Promotie: om u promoties toe te sturen, indien u zich hiervoor ingeschreven heeft;

Informatie: om u informatie toe te sturen, bijvoorbeeld een uitzonderlijke sluiting van een van onze winkels;

Delen van gegevens

Uw gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven.

Ter uitzondering kan het gebeuren dat het delen van uw gegevens nodig is voor de correcte verwerking van een bestelling (bijvoorbeeld een adresverduidelijking doorgeven aan een transporteur).

Indien een wettelijke procedure vereist dat wij uw gegevens te delen met de overheid, dan zijn wij verplicht hieraan mee te werken.

Bewaren van gegevens

Uw gegevens worden bewaard in een omgeving die alleen toegankelijk is voor werknemers en vrijwilligers.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft.

Uw rechten

U heeft het recht om zich uit te schrijven voor promoties.

U heeft het recht om te vragen onjuistheden in uw gegevens te verbeteren.

U heeft het recht te vragen welke gegevens over u worden bijgehouden.

U heeft recht op toegang tot uw gegevens, of om een export in elektronische vorm hiervan te ontvangen.

U heeft het recht om te vragen uw gegevens te wissen. Merk hierbij op dat wegens financiële wetgeving wij mogelijk niet alles kunnen wissen (bijvoorbeeld een adres op een factuur waarvan een kopie door ons moet worden bewaard).

Neem hiervoor contact op met de winkel die uw gegevens verwerkt heeft (contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring).

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met een van onze winkels (contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring).

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is verwerkt, dan kunt u terecht bij de Commisie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

02 274 48 00 commission@privacycommission.be